More stories

  • Balmiki Odia Quotes for Facebook

    Hot Popular

    in

    Maharshi Balmiki Odia Quotes for Facebook

    ଭିକାରୀର ସମ୍ମାନ ଚାହିଁବା, ସେବକ ସୁଖ ଚାହିଁବା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମୁକ୍ତି କାମନା କରିବା, ଲୋଭୀ ଯଶ ଇଛା କରିବା, ବ୍ୟସନଶକ୍ତିର ଧନ ଲିପ୍‌ସା, ଆକାଶରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦୁହିଁବା ସଦୃଶ | ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି Install Odia Nitishikya Android App for daily quotes. More