We found 0 resources for you...

Maharshi Balmiki Odia Quotes for Facebook

odiamaza 0 Comments

ଭିକାରୀର ସମ୍ମାନ ଚାହିଁବା, ସେବକ ସୁଖ ଚାହିଁବା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମୁକ୍ତି କାମନା କରିବା, ଲୋଭୀ ଯଶ ଇଛା କରିବା, ବ୍ୟସନଶକ୍ତିର ଧନ ଲିପ୍‌ସା, ଆକାଶରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦୁହିଁବା ସଦୃଶ | ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି Install Odia Nitishikya Android App for…

Continue reading