ଭିକାରୀର ସମ୍ମାନ ଚାହିଁବା, ସେବକ ସୁଖ ଚାହିଁବା,

ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମୁକ୍ତି କାମନା କରିବା,

ଲୋଭୀ ଯଶ ଇଛା କରିବା, ବ୍ୟସନଶକ୍ତିର ଧନ ଲିପ୍‌ସା,

ଆକାଶରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦୁହିଁବା ସଦୃଶ |

ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି

Install Odia Nitishikya Android App

for daily quotes.