OdiaSms

Odia Sad Love SMS for Lovers 2015

Odia Sad Love SMS for Lovers 2015   ଉଦାସ ଆଖିରେ ପ୍ରତି ପଲକରେ ନାଚୁଛି ମୁହଁଟି ତାର ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର କିଏ ପର ଆପଣାର୍.
OdiaSms

Odia Romantic SMS – Odia New Year 2015 SMS

Odia Romantic SMS – Odia New Year 2015 SMS   ନଈ ସେ ପାଖରେ ଟିକି ଘରଟିରେ ଦିଶଇ ପ୍ରେୟସୀ ମୁହିଁ ଅଭୁଲା ଅତୀତ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ ସିଏ କି ନିଜର ନୁହେଁ.